» Aktualności » Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (V)” – nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
25 lipca 2022

Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (V)” – nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje, o naborze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu do odbycia stażu będą kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Pliki do pobrania:

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy