» Aktualności » Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (V)” – zmiana terminów naboru wniosków
25 lipca 2022

Realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (V)” – zmiana terminów naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje o zmianie terminów naboru wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające następujące kryterium – osoby młode do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin.

Pliki do pobrania:

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy