» Aktualności » Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Mysłowicach do NSP 2021
8 lutego 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Mysłowicach do NSP 2021

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia na terenie Gminy Mysłowice Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) zwanym dalej „NSP 2021”,

ogłasza się:

w okresie od 1 do 16 lutego 2021 r.

nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Mysłowice w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Gminny Komisarz Spisowy – Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej . NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24.00.

Termin składania ofert na rachmistrzów: do dnia 16 lutego 2021 r do godz. 15:30.

 

W obiektywie

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy