» Aktualności » Mysłowickie szkoły w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”
10 czerwca 2022

Mysłowickie szkoły w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”

W bieżącym roku Miasto Mysłowice przystąpiło do realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Spośród złożonych wniosków 3 Szkoły Podstawowe zakwalifikowały się do udziały w programie: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 13, Szkoła Podstawowa Specjalna.

Program zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

– Szkoła Podstawowa nr 1 im . Marii Skłodowskiej – Curie – doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) wartość całego zadania 100.000,00 zł z czego 20 % stanowi wkład własny tj. 20.000,00 zł, a 80 % dofinansowania to środki z budżetu Państwa tj. 80.000,00 zł

– Szkoła Podstawowa nr 13 im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi – doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) wartość całego zadania 80.000,00 zł z czego 20% stanowi wkład własny tj. 16.000,00 zł, a 80 % dofinansowania to środki z budżetu Państwa tj. 64.000,00 zł,

– Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna – doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) wartość całego zadania 25.000,00 zł z czego 20% stanowi wkład własny tj. 5.000,00 zł, a 80 % dofinansowania to środki z budżetu Państwa tj. 20.000,00 zł.

Łączna wartość zadania: 205.000,00 zł z czego 41.000,00 zł stanowi wkład własny, a 164.000,00 zł. stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy