» Aktualności » Mysłowicka tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla przedsiębiorców
10 kwietnia 2020 | Samorząd, Społeczne

Mysłowicka tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla przedsiębiorców

Koronawirus uderzył również w mysłowickich przedsiębiorców. Na najbliższej sesji Rady Miasta procedowany będzie projekt pomocowy przygotowany przez prezydenta Dariusza Wójtowicza. 

W związku z ogłoszeniem na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii wielu przedsiębiorców zmuszonych zostało do zaprzestania prowadzenia swojej działalności. Wynikające z tych rozporządzeń ograniczenia, a często nawet konieczność zawieszenia prowadzonej działalności, spowodowały, że wielu przedsiębiorców popadło w olbrzymie kłopoty finansowe.

Dla ratowania gospodarki i pomocy przedsiębiorcom wprowadzone zostały regulacje ustawowe w ramach tzw. „Tarczy Antykryzowej”, delegujące na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego możliwość wprowadzenia pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz należności o charakterze cywilnoprawnym. Głównym celem wprowadzenia instrumentów pomocy dla przedsiębiorców jest zminimalizowanie ponoszonych przez nich negatywnych skutków finansowych w okresie pandemii.

Projekt mysłowickiej tarczy przygotował prezydent Dariusz Wójtowicz. – Jako organ wykonawczy również przygotowałem projekt pakietu pomocowego dla wybranych grup przedsiębiorców, który procedowany będzie na najbliższej Sesji Rady Miasta. Radnym przekazane zostaną konkretne projekty uchwał – mówi prezydent.

Oto szczegóły:

  • Projekt Uchwały dotyczący uchylenia Uchwały Nr LVII/933/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Miasta Mysłowice. W efekcie przedmiotowego projektu przedsiębiorcom ubiegającym się o udzielenie ulgi w/w formie nie będzie naliczona opłata za korzystanie 
z kredytu podatkowego.
  • Projekt Uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków 
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19. Na podstawie tej Uchwały istniałaby możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców w okresie od 1 kwietnia 2020r. do 31 maja 2020r. Ze zwolnienia mogliby skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy, których działalność – przynajmniej przez część okresu epidemii CONVID-19, podlegała całkowitemu zakazowi prowadzenia działalności lub tych, którzy w okresie epidemii zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej.
  • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminów spłaty 
lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości 
w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wprowadzone rozwiązania  pozwolą przedsiębiorcom korzystać z w/w ulg,  przy jednoczesnym uproszczeniu procedur związanych z udzielaniem pomocy publicznej.
  • Projekt uchwały zmieniający uchwałę  nr XIX/279/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Mysłowice, wprowadzający obniżkę o 90 % wartości czynszu dla określonych grup przedsiębiorców, którzy zmuszeni zostali do zaprzestania prowadzenia swojej działalności 
w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na mocy Rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Na biurko prezydenta trafiły również konkretne pomysły od radnych. – Otrzymaliśmy również propozycje pomocy dla przedsiębiorców od niektórych klubów radnych. Propozycje rozpatrywane są przez podległe komórki merytoryczne oraz radców prawnych Urzędu, a także konsultowane będą z Nadzorem Prawnym Wojewody 
w zakresie możliwości ich wprowadzenia – tłumaczy prezydent.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy