» Aktualności » Młodzieżowi Radni Wybrani – trwa nabór uzupełniający
14 grudnia 2020

Młodzieżowi Radni Wybrani – trwa nabór uzupełniający

Zgodnie z §9 i §10 Załącznika nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice przyjętego Uchwałą Nr XII/189/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice,w wyniku przeprowadzonych w dniu 7 grudnia 2020 r. Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice Radnymi wybrani zostali:

 

Lp. Kandydat Szkoła
1 Adrian Głowacz I LO im Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach
2 Hiacynta Tabaszewska Zespól Szkól Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach
3 Radosław Witkowicz I LO im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach
4 Wirginia Koza X LO im I. Paderewskiego w Katowicach
5 Liwia Golisz CKZiU, Mysłowice
6 Zofia Grodzka I LO im Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach
7 Lilla Breś I LO im Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach
8 Zofia Musioł I Lo im Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach
9 Filip Grzechowski Szkoła Podstawowa nr 13 w Mysłowicach
10 Apolonia Skalińska VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej Curie w Katowicach
11 Kacper Górny CKZiU, Technikum nr 1, Mysłowice
12 Oliwia Romanowska III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
13 Kamil Sroka CKZiU, Mysłowice
14 Lidia Jeż CKZiU, Mysłowice
15 Karolina Malik Zespól Szkół im. Janusza Korczaka, Mysłowice
16 Zuzanna Grabowska I LO im Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach
17 Julia Ossowska I Lo im Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach
18 Michał Górnicki Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
19 Aleksandra Węgrzyn Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka w Mysłowicach
20 Paweł Kolonko Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach.
21 Bartosz Kowal Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych im. M. Dąbrowskiej w Chorzowie

Zgodnie z §10 ust. 2 Załącznika nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice przyjętego Uchwałą Nr XII/189/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice w sytuacji, w której mniejsza niż 23 liczba kandydatów otrzymała w głosowaniu co najmniej jeden ważny głos, przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory zostaną poprzedzone naborem uzupełniającym.

 

Pliki do pobrania:

 

Zobacz także:

http://www.bip.myslowice.pl/page/1362,ogloszenia–komunikaty.html?date=2020-12-00&offset=20&id=4084

Pliki do pobrania:

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy