» Aktualności » Marta Jabłczyńska objęła stanowisko Sekretarza Miasta Mysłowice
12 marca 2021

Marta Jabłczyńska objęła stanowisko Sekretarza Miasta Mysłowice

Marta Jabłczyńska objęła stanowisko Sekretarza Miasta Mysłowice. Pani Marta od 20 grudnia 2018 r. zatrudniona jest w Urzędzie Miasta Mysłowice. W Urzędzie pełniła kolejno funkcje: Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac, a od września 2019 II Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice.

Marta Jabłczyńska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku prawo. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu o kierunku windykacja i negocjacje w procesie zarządzania, w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej – zarządzanie nieruchomościami, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – studia menedżerskie oparte na strukturze programu MBA oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw. Ukończyła również studia podyplomowe w Akademii WSB na kierunku Master of Business Administration z EY. Dodatkowo posiada licencję zarządcy nieruchomości nadaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, licencję zarządcy przymusowego oraz uprawnienia lustratora spółdzielni.

Sekretarz miasta zarządza Wydziałami: Ochrony Środowiska, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Organizacyjnym, Kadr i Płac oraz Kancelarią Rady Miasta. Podlega jej również Archiwista Zakładowy.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy