fbpx
» Aktualności » Lista kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice VII Kadencji – Nabór Uzupełniający
18 stycznia 2021

Lista kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice VII Kadencji – Nabór Uzupełniający

Prezentujemy Wam listę kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice VII Kadencji – Nabór Uzupełniający. Niebawem głosowanie.
Lena Lelek – Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami dwujęzycznymi – uczęszcza do klasy ósmej. Co roku jest wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bierze aktywny udział w miejskich zbiórkach oraz wolontariacie na rzecz środowiska miejskiego ( Wigilia i Wielkanoc dla samotnych w Szybie Bończyk ). Lubi sport i aktywność fizyczną. Jeździ dużo na snowboardzie, wakeboardzie, grała w piłkę nożną. Aktywnie uczestniczy w Dniach Otwartych szkoły. Organizowała akcję naboru do drużyny harcerskiej. Brała udział w organizacji koncertów charytatywnych dla dzieci.
Michał Lelek – Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami dwujęzycznymi – jest uczniem klasy ósmej. Bierze aktywny udział w miejskich imprezach związanych z wolontariatem ( Wigilia i Wielkanoc dla samotnych w Szybie Bończyk ) oraz koncertach charytatywnych na rzecz chorych dzieci. Jest przybocznym w 4 ŚDH Agricola gdzie również udziela się w różnych akcjach. Bierze czynny udział w akcjach szkolnych związanych z naborem nowych uczniów. Od lat jest też wolontariuszem WOŚP.

Bartosz Seweryn – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Karola Miarki – jest uczniem klasy ósmej. Zawsze interesował się dobrem szkoły. W latach 2018 – 2020 dwukrotnie został wybrany na Przewodniczącego Szkoły. W roku 2020 założył teatrzyk szkolny, organizował dyskoteki, wieczory filmowe. Ma nadzieję, że zostanie wybrany do Młodzieżowej Rady Miasta.

Julia Slesiona – Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami dwujęzycznymi – aktualnie jest przewodniczącą szkoły. Interesuje się poezją, udziela społecznie. W latach 2018 – 2020 r. godnie reprezentowała UKS Chromik Mysłowice. Obecnie udziela się również w Kościele NNMP.
Karolina Waśko – Podstawowa Szkoła Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich – Uczęszcza do ósmej klasy. W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki, spędzać godziny na czytaniu książek lub zgłębiając tajniki języka angielskiego. Do hobby Karoliny wlicza się również gotowanie, granie na gitarze czy podróże, które dają jej możliwość poznawania innych kultur i osób. Interesuje się również aktualną sytuacją w kraju i na świecie. Do swojej działalności może również zaliczyć udział w przygotowaniach do przedstawienia wystawianego przez Szkołę Sportową i udział w drugim etapie wojewódzkiego konkursu języka angielskiego. Z niecierpliwością czeka na powiększenie listy swoich osiągnięć.
Iga Zawadzka – Szkoła Podstawowa nr 3 – jest uczennica klasy ósmej. Od lat jest harcerką Mysłowickiego Hufca, a od ubiegłego roku przyboczną 4ŚDH Agricola, gdzie wspólnie organizują różne akcje i atrakcje związane ze zbiórkami i wolontariatem. Była również wolontariuszką WOŚP. Bierze aktywny udział w pomocy i organizacji koncertów charytatywnych dla mysłowickich dzieciaków. Pomaga w szkole w organizacji kiermaszów, zbiórek oraz podczas Dni Otwartych szkoły. Jest otwarta, pomocna i ciekawa świata.

Komunikaty Urzędu Miasta

Poniedziałek

04.12.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic”

ZP 678 ogłoszenie konkursu – placówki wsparcia dziennego 2024

Poniedziałek

04.12.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pn. „Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych – Klub Seniora” oraz „Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych – wspieranie osób po przebytej mastektomii”.

ZP 679 ogłoszenie konkursu – klub seniora i mastektomia 2024

Poniedziałek

04.12.2023

Jakość powietrza

WCZK 2023.12.04

Piątek

01.12.2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

śląskie ryzyko PI PM10 na dzień 01.12.2023

Środa

29.11.2023

Przerwy w działaniu centrali telefonicznej Urzędu Miasta Mysłowice

30 listopada 2023 r. w godzinach między 11:00 a 14:00 mogą wystąpić przerwy w działaniu centrali telefonicznej Urzędu Miasta Mysłowice. Przerwa jest związana z pracami konserwacyjnymi sieci telekomunikacyjnej.

Poniedziałek

27.11.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Mysłowice w zakresie pomocy społecznej, w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

ZPM 662 ogłoszenie o konkursie_piecza zastępcza

Czwartek

23.11.2023

Zarządzeniem nr 659/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 23 grudnia 2023 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR” na rok 2024.

ZPM ws. ogłoszenia otwartego konkursu

Wtorek

14.11.2023

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały ws. nadania Statutu MRMM

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy