» Aktualności » Komunikat dotyczący podatków
1 kwietnia 2020 | Samorząd, Społeczne

Komunikat dotyczący podatków

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną epidemią zakażenia wirusem SARS-CoV-2  większość postępowań podatkowych planowanych do przeprowadzenia, a związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostało wstrzymanych. Przedłużane są także terminy załatwiania spraw już wszczętych. Jest to konieczne z uwagi na umożliwienie prowadzenia często złożonych postępowań wyjaśniających, gdzie w znakomitej większości przypadków kierowane są pisma o wyjaśnienie przyczyn dokonanych zmian klasyfikacji użytków gruntowych. Z uwagi na brak bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami (od dnia 16.03.2020 r. Urząd Miasta jest zamknięty dla mieszkańców ze względów bezpieczeństwa) – nie możemy załatwiać większości spraw podatkowych.

Wydawane są wyłącznie decyzje, które nie wymagają wdrażania dodatkowej procedury – w tym, w szczególności na podstawie prawidłowo złożonych informacji podatkowych.

W związku z powyższym, zaległy wymiar podatku za rok 2019 r. ulegnie – z przyczyn od nas niezależnych – wydłużeniu.

Południowe dzielnice Miasta nie otrzymały jeszcze decyzji w sprawie wymiaru podatku za rok 2020. Z uwagi na istniejące zagrożenie zarażenia – pracownicy Urzędu Miasta nie będą doręczać decyzji podatkowych do odwołania. Z tego samego powodu zdecydowaliśmy również na nie nadawanie przesyłek w Urzędzie Pocztowym, gdzie często listonosz z obawy przed infekcją, zostawia w skrzynkach pocztowych awizo przesyłki, co wiąże się dla podatnika z koniecznością wizyty w placówce pocztowej (co z przyczyn oczywistych nie powinno mieć miejsca). Procedurę związaną z dystrybucją przesyłek rozpoczniemy niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii.

Mając powyższe na uwadze, prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość. Jesteśmy do telefonicznej  dyspozycji w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu Miasta.

Telefon:  32 317 11 00.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy