» Aktualności » Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach
15 września 2020

Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach

Miasto Mysłowice we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” – Lider Projektu, począwszy od 1 kwietnia 2020 r. realizuje projekt pn. „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 821.775,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie – 780.686,25 zł, wkład własny do wysokości 41.088,75 zostanie wniesiony przez Miasto Mysłowice.

Celem projektu jest realizacja działań Programów Aktywności Lokalnej na terenie 3 dzielnic śródmieścia: Centrum, Piasek, Stare Miasto ze szczególnym uwzględnieniem działań opartych o samopomoc i wolontariat, działania organizacji pozarządowych i liderów lokalnych, działania środowiskowe, prozatrudnieniowe i edukacyjne.

W ramach projektu planuje się objęcie wsparciem 67 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy m.in. zdobędą wiedzę i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy, otoczenie tych osób, a także wyłonienie i wsparcie Liderów Lokalnych.

W ramach projektu przewidziano bezpośrednie wsparcie uczestników projektu m.in. poprzez doradztwo zawodowe, uczestnictwo w kursach zawodowych, stażach oraz pracę z coachem (trener rozwoju osobistego).

Ważną częścią projektu będzie wyłonienie i wsparcie Liderów Lokalnych w także prowadzenie działań animacyjnych, finansowe wsparcie inicjatyw oddolnych.

Realizacja projektu będzie trwała do końca czerwca 2022 r.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!.

Urząd Miasta Mysłowice wraz ze Stowarzyszeniem „MOST” zaprasza swoich mieszkańców do Klubu Inicjatyw Lokalnych, który mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Mysłowicach w godzinach:

  • Pn. 8:30 – 16:30
  • Wt. 11:00 – 19:00
  • Śr. 8:30 – 16:30
  • Czw. 11:00 – 19:00
  • Pt. 8:30 – 16:30

Więcej informacji: https://www.facebook.com/KlubInicjatywLokalnych/

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy