» Aktualności » Informacja dotycząca postępowań ws. praw jazdy
10 maja 2022

Informacja dotycząca postępowań ws. praw jazdy

W nawiązaniu do głośnej sprawy dotyczącej wznowienia postępowań ws. praw jazdy osób szkolonych w ośrodku OSK Pachucki w dniu dzisiejszym do urzędu wpłynęła pierwsza decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji czyli Prezydenta Miasta Mysłowice.

Samorządowe Kolegium odwoławcze stwierdziło, że organ I instancji postąpił prawidłowo wznawiając postępowanie i wydając decyzję o odmowie wydania prawa jazdy. Uznano, iż potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu karnego okoliczność wydania fałszywych zaświadczeń jest całkowicie wystarczająca ku temu, aby dojść do oczywistego wniosku, iż decyzje o wydaniu prawa jazdy wydane były w oparciu o fałszywe dowody. Kolegium podkreśla, iż odbycie szkolenia stanowi jeden z pierwszych wymogów do uzyskania prawa jazdy i brak spełnienia tej przesłanki wyklucza otrzymanie prawa jazdy.

Podsumowując Samorządowe Kolegium stwierdziło, iż organ działał w zgodzie z prawem, odmowa wydania prawa jazdy była konieczna, a urząd w tym przypadku nie posiadał kompetencji w postaci uznania administracyjnego.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy