» Aktualności » Informacja dot. złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw
6 lipca 2021

Informacja dot. złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

 

Szczegółowe informacje na temat CEEB ujęte są w materiałach informacyjnych w załączniku oraz na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/…/centralna-ewidencja…

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy