» Aktualności » Informacja dot. Wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice VII kadencji.
20 stycznia 2021

Informacja dot. Wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice VII kadencji.

Informujemy, że termin wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice wyznaczono na dzień 25.01.2021 r. Głosowanie odbędzie się w trybie elektronicznym
za pośrednictwem dedykowanej platformy pod adresem www.mrmm.myslowice.pl.

W związku z powyższym każdy uczeń zamieszkały na terenie miasta Mysłowice oraz uczęszczający do ósmej klasy szkoły podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej, niezależnie od miejsca pobierania nauki może oddać jeden głos na wybranego kandydata.

Sylwetki kandydatów

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy