» Aktualności » Informacja dot. świadczeń opiekuńczych
14 października 2021

Informacja dot. świadczeń opiekuńczych

W związku z obowiązującymi przepisami związanymi z COVID-19 osoby, którym kończy się ważność orzeczenia o niepełnosprawności mają wydłużoną ważność tych orzeczeń bezterminowo, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub do odwołania stanu epidemii.

Orzeczenia te są często podstawą do wypłaty świadczeń. Jeżeli pomimo ustawowego wydłużenia orzeczeń osoba stanie na komisji i otrzyma nowe orzeczenie winna niezwłocznie zgłosić to w organie wypłacającym świadczenia. W przypadku zaniechania tego obowiązku będzie musiała się liczyć z koniecznością zwrotu świadczeń wypłaconych na podstawie nieważnego już orzeczenia.

Świadczenia podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia wydania nowego orzeczenia do czasu pobierania świadczeń.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Komunikaty Urzędu Miasta

Piątek

23.09.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.09.23

Czwartek

22.09.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.09.22

Środa

21.09.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.09.21

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy