» Aktualności » Informacja dot. świadczeń opiekuńczych
14 października 2021

Informacja dot. świadczeń opiekuńczych

W związku z obowiązującymi przepisami związanymi z COVID-19 osoby, którym kończy się ważność orzeczenia o niepełnosprawności mają wydłużoną ważność tych orzeczeń bezterminowo, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub do odwołania stanu epidemii.

Orzeczenia te są często podstawą do wypłaty świadczeń. Jeżeli pomimo ustawowego wydłużenia orzeczeń osoba stanie na komisji i otrzyma nowe orzeczenie winna niezwłocznie zgłosić to w organie wypłacającym świadczenia. W przypadku zaniechania tego obowiązku będzie musiała się liczyć z koniecznością zwrotu świadczeń wypłaconych na podstawie nieważnego już orzeczenia.

Świadczenia podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia wydania nowego orzeczenia do czasu pobierania świadczeń.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Komunikaty Urzędu Miasta

Wtorek

25.01.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.01.25

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy