» Aktualności » Diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Mysłowice
20 czerwca 2022

Diagnoza społeczno-gospodarcza Miasta Mysłowice

Pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu prezentującym diagnozę społeczno-gospodarczą Miasta Mysłowice.

Obecnie trwające prace nad Strategią Rozwoju Mysłowice 2030+ polegają na gromadzeniu szerokiego zasobu wiedzy diagnostycznej, zarówno ilościowej jak też jakościowej. W trakcie procesu diagnostycznego przeanalizowano m. in. dane statystyczne obrazujące sytuację społeczną, demograficzną, gospodarczą i finansową miasta. Zrealizowano również badania ankietowe
z mieszkańcami na dużej grupie osób (około 1000 osób). Odbyły się ponadto spotkania diagnostyczne
z różnymi grupami interesariuszy naszego miasta, m. in. z seniorami, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi oraz przedsiębiorcami.

Pragniemy podzielić się z Państwem wiedzą nt. stanu naszego miasta i poddać dyskusji uzyskane wyniki. Pozwoli nam to podsumować diagnozę i uzyskać opinię mieszkańców nt. problemów
i potencjałów Mysłowic, a w kolejnym kroku ustalić wyzwania rozwoju naszego miasta.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców  Mysłowic na spotkanie w dniu 5 lipca 2022 roku o godz.17:00 na sali sesyjnej Rady Miasta Mysłowice.

Program spotkania zakłada:

  • Prezentację wybranych danych statystycznych obrazujących sytuację społeczną, gospodarczą oraz finansową Mysłowic, w tym na tle innych miast.
  • Prezentację wyników badań z mieszkańcami Mysłowic – jak miasto oceniają jego mieszkańcy, kim są i czego oczekują nasi mieszkańcy?
  • Prezentację opinii interesariuszy i grup społecznych z Mysłowic – m. in. Mysłowice dla seniorów, biznesu, organizacji pozarządowych.
  • Dyskusja nt. kierunku rozwoju miasta – wyzwania rozwoju Mysłowic.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy