» Aktualności » Demonstrator Technologii – proekologiczny budynek wielorodzinny w Mysłowicach
8 września 2022

Demonstrator Technologii – proekologiczny budynek wielorodzinny w Mysłowicach

Już wiemy jak będzie wyglądał nowoczesny, proekologiczny budynek wielorodzinny przy ul. Karola Miarki w Mysłowicach.

Demonstrator Technologii, bo o nim mowa, wybuduje firma DMD Modular Sp. z o.o., która jest liderem Konsorcjum wybranym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie do realizacji tego przedsięwzięcia.

Budowa Demonstratora Technologii o wartości ponad 17,4 mln zł finansowana jest przez NCBR w ramach realizacji Projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, który jest realizowany w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową z dnia 3 lipca 2020 numer POIR.04.01.03-00-0001/20-00.

Termin realizacji inwestycji to jesień 2023.

Gratulujemy wygranej firmie DMD Modular, która jest jednym z liderów w segmencie budownictwa modułowego w Polsce.

Dziękujemy Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju za wiarę w nasz potencjał i zaangażowanie.

Wspólnie tworzymy przyszłość!

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy