» Aktualności » Demonstrator Technologii – proekologiczny budynek wielorodzinny w Mysłowicach
8 września 2022

Demonstrator Technologii – proekologiczny budynek wielorodzinny w Mysłowicach

Już wiemy jak będzie wyglądał nowoczesny, proekologiczny budynek wielorodzinny przy ul. Karola Miarki w Mysłowicach.

Demonstrator Technologii, bo o nim mowa, wybuduje firma DMD Modular Sp. z o.o., która jest liderem Konsorcjum wybranym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie do realizacji tego przedsięwzięcia.

Budowa Demonstratora Technologii o wartości ponad 17,4 mln zł finansowana jest przez NCBR w ramach realizacji Projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, który jest realizowany w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową z dnia 3 lipca 2020 numer POIR.04.01.03-00-0001/20-00.

Termin realizacji inwestycji to jesień 2023.

Gratulujemy wygranej firmie DMD Modular, która jest jednym z liderów w segmencie budownictwa modułowego w Polsce.

Dziękujemy Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju za wiarę w nasz potencjał i zaangażowanie.

Wspólnie tworzymy przyszłość!

Komunikaty Urzędu Miasta

Piątek

23.09.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.09.23

Czwartek

22.09.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.09.22

Środa

21.09.2022

Jakość powietrza

WCZK 2022.09.21

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy