» Aktualności » Przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach – wprowadzenia czasowej organizacji
21 listopada 2022

Przebudowa ul. Długiej w Mysłowicach – wprowadzenia czasowej organizacji

W ramach przebudowy ul. Długiej, 26 listopada br. nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, które będzie polegać na zamknięciu dla ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów budowy i dojazdu do posesji zlokalizowanych bezpośrednio przy przebudowywanym odcinku) odcinka ulicy Długiej od skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza (bez skrzyżowania) do rejonu posesji nr 212 przy ulicy Długiej.

To pierwsze zmiany organizacji ruchu, na bieżąco będziemy informować o kolejnych oraz o postępie prac związanych z przebudową. Termin realizacji inwestycji planowany jest na 2 maja 2024 r.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa, ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie oraz o cierpliwość.

Ponadto w związku z powyższym, w ww. terminie wprowadzone zostaną zmiany rozkładów jazdy linii autobusowych: 66 i 954.

W kierunku Imielina – wszystkie kursy tych linii zostaną skrócone do przystanku „Dziećkowice Łukasiewicza”. Następnie dokonają nawrotu na skrzyżowaniu ulic: Długiej i Łukasiewicza. Kursy początkowe w kierunku centrum Mysłowic ww. linie autobusowe zaczną realizować od przystanku „Dziećkowice Łukasiewicza”. Nie będą obsługiwane dwukierunkowo przystanki: „Dziećkowice Długa 137”, „Dziećkowice Wapiennik”, „Dziećkowice Jazd”, „Imielin Autostrada”, „Imielin Maratońska”, „Golcówka ZPW” oraz przystanki „Golcówka Poniatowskiego”, „Imielin Wandy”, „Imielin Rynek”, „Imielin Wiadukt” i „Imielin Sosnowa” przez linię 66 w wydłużonych kursach do przystanku ,,Imielin Sosnowa”.

W celu zabezpieczenia możliwości bezpośredniego połączenia pomiędzy dzielnicą Dziećkowice w Mysłowicach a Imielinem podczas realizacji prac uruchomiona zostanie specjalna, tymczasowa linia autobusowa kursująca w relacji: „Dziećkowice Długosza” – „Imielin Rynek” oznaczona numerem 966.

Autobusy tej linii skierowane zostaną ulicami:

  • w kierunku Imielina, po obsłudze przystanku początkowego „Dziećkowice Długosza” zlokalizowanego w tymczasowym miejscu pomiędzy posesjami nr: 224 a 226, Długą, z obsługą przystanku „Dziećkowice Jazd”, Zachęty, z obsługą przystanków: „Imielin Autostrada”, „Imielin Maratońska”, Wodną, z obsługą przystanku ,,Golcówka ZPW”, Nowozachęty, z obsługą przystanków: „Golcówka Poniatowskiego”, „Imielin Wandy”, Imielińską, do przystanku końcowego/początkowego „Imielin Rynek”, gdzie autobusy odbywać będą kilku minutowy postój eksploatacyjny związany z czynnościami koniecznymi do zmiany kierunku jazdy,
  • w kierunku Dziećkowic: po obsłudze przystanku końcowego/początkowego „Imielin Rynek”, Imielińską, Dobrą, Michała Drzymały, Brata Alberta, Imielińską, Nowozachęty, z obsługą przystanków: „Imielin Wandy”, „Golcówka Poniatowskiego”, Zachęty, Wodną, z obsługą przystanku „Golcówka ZPW”, Zachęty, z obsługą przystanków: „Imielin Maratońska”, „Imielin Autostrada”, Długą, z obsługą przystanków: „Dziećkowice Jazd” i przystanku końcowego „Dziećkowice Długosza” zlokalizowanego pomiędzy posesjami nr: 226 a 224. Nawroty autobusy będą dokonywać na skrzyżowaniu ulicy Długiej z ulicą Długosza.

Na czas obowiązywania zmian dla linii autobusowych: 66 i 954 na zewnętrznych wyświetlaczach kierunkowych pojazdów, oprócz kierunku jazdy powinien być prezentowany komunikat „Zmiana trasy”.

ZTM zamknięcie ulicy Dłgiej 1 etap od skrzyżowania z ulicą Szpaków do posesji nr 212

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy