» AKCJA DORĘCZEŃ DECYZJI PODATKOWYCH NA 2023 r.

AKCJA DORĘCZEŃ DECYZJI PODATKOWYCH NA 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informujemy, że od od 1 lutego rozpoczynamy akcję doręczeń decyzji podatkowych na 2023 r. Decyzję podatkowe doręczane będą przez pracowników Urzędu Miasta Mysłowice a w przypadku, gdy ten sposób doręczenia zawiedzie – za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.

Po otrzymaniu decyzji – prosimy o dokonanie wpłaty podatku na wskazany w niej indywidualny numer rachunku bankowego w ING Bank Śląski S.A.

Zachęcamy Państwa do dokonywania bezgotówkowych płatności na podany w decyzji numer rachunku bankowego.

Płatności gotówkowe na w/w  rachunek bankowy Urzędu Miasta Mysłowice (bez ponoszenia dodatkowych kosztów) można zrealizować w:

  • dowolnym oddziale ING Bank Śląski SA gdzie są otwarte kasy,
  • we wszystkich urzędach pocztowych, filiach urzędu pocztowego, agencjach pocztowych w godzinach ich pracy,
  • kasach Urzędu Miasta Mysłowice, które mieszczą się w Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku głównym Urzędu przy ul. Powstańców 1 (kasy czynne w godzinach pracy Urzędu Miasta).

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy