ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Informacja dot. miejskiego, jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Fatamorgana 2019”
18 listopada 2019

W dniach 12 – 13 listopada br. w Urzędzie Miasta odbyło się jednoszczeblowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem „Fatamorgana 2019”. Tematem ćwiczenia była: „Organizacja zaopatrzenia mieszkańców miasta w wodę w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa czasu kryzysu”. W kierowanym przez Prezydenta Miasta ćwiczeniu uczestniczyli: I Zastępca Prezydenta, Skarbnik Miasta, Dyrektor Kancelarii Prezydenta, Naczelnicy Wydziałów: Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, Organizacyjnego, Kadr i Płac, Zdrowia i Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska, Edukacji, Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Infrastruktury Miejskiej, jak również Komendant Straży Miejskiej, Komendant Miejski PSP, Naczelnik Wydziału Prewencji KMP, przedstawiciele Dyrektora SP ZOZ Szpitala nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Prezesa Zarządu MPWiK. Ćwiczenie miało na celu sprawdzenie przygotowania kadry kierowniczej Urzędu Miasta Mysłowice oraz kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do realizacji zadań związanych z obroną państwa w czasie podwyższania gotowości obronnej. Ćwiczenie prowadzone było w oparciu o fikcyjny scenariusz, jednak zadania, które otrzymali do wykonania ćwiczący wynikały z realnych dokumentów planistycznych, które musieliby realizować w przypadku faktycznego zagrożenia bezpieczeństwa naszego kraju. Po dwóch dniach zmagań zadania zostały zrealizowane, a biorąca w nich udział kadra kierownicza wykazała się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem w realizacji postawionych przed nimi zadań.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa