ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Spotkanie dla rodziców, opiekunów dzieci autystycznych i z innymi niepełnosprawnościami
15 maja 2019

14 maja br w sali sesyjnej Urzędu Miasta Mysłowice odbyło się spotkanie zorganizowane dla rodziców, opiekunów dzieci autystycznych i z innymi niepełnosprawnościami. Spotkanie zorganizował prezydent miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz oraz pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych Marta Ostrowska.

Na spotkanie zostali zaproszeni rodzice, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych oraz goście zastępca prezydenta miasta Wojciech Chmiel, wszyscy radni Rady Miasta Mysłowice (z radnych obecni byli Wiesław Tomanek, Joanna Pniok), przedstawiciele Urzędu Miasta: naczelnik Wydziału Zdrowia Barbara Mucha, zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia Beata Mazurkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Nowak, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Witold Obrzut, przewodniczącą Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Iwona Delimata, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Katarzyna Koclęda wraz przedstawicielami grona pedagogicznego, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Iwona Krężel, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 Sylwia Gajdzik oraz przedstawiciele innych jednostek uczestniczących w procesie leczenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie prowadziła pełnomocnik prezydenta Marta Ostrowska. Protokolantką spotkania była pani Aleksandra Lubowiecka z wydziału zdrowia.

Spotkanie było odpowiedzią na pismo, które wpłynęło do UM 16 kwietnia br., które zostało odczytane podczas ostatniej sesji Rady Miasta Mysłowice.

Wnioski:

  • wniosek o poprawienie metod sposobu orzekania o niepełnosprawności,
  • o rozszerzenie kadry orzekającej,
  • wniosek o utworzenie społecznego zespołu ds. osób niepełnosprawnych,
  • wniosek o modyfikacje programu Autyzm+,
  • rozszerzenie realizowanych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Podsumowując prezydent zaproponował wstępne spotkanie na 23 maja br. o godz. 16.00 w Sali 204, na którym zostanie utworzony zespół ds. osób niepełnosprawnych.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa