ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zaproszenie skierowane (do NGO) do udziału w projekcie
8 października 2018

Zaproszenie skierowane (do NGO) do udziału w projekcie pn. "Nie trać głowy- program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi".

Program prowadzony jest przez Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach programu odbędą się 2 spotkania: 1. w pierwszym kwartale 2019 r. w Katowicach, 2. ostatni kwartał 2019 r. w Warszawie. COI nie pokrywa kosztów przejazdu. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Osobą do kontaktu w ramach projektu jest: Pani Katarzyna Wnuk z COI, tel.: +48 22 570 86 36, e-mail: katarzyna.wnuk@coi.pl
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa