ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
MBO: ruszyło głosowanie!
2 października 2018

Aby prawidłowo oddać głos należy zaznaczyć znak „X” na karcie do głosowania, w kratce obok wybranego zadania.

Głosować można tylko na jedno zadanie. Jedna osoba może oddać głos tylko na jednej karcie do głosowania, wybierając tylko jedno zadanie. Dotyczy to także głosowania elektronicznego.

Głosowanie trwać będzie od 1 do 12 października.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli:

  • na karcie do głosowania wybrano więcej niż jedno zadanie;
  • nie wpisano imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, lub jeśli podane dane są nieprawidłowe lub nieczytelne;
  • jeżeli nie zaznaczono oświadczeń, że jest się mieszkanką/mieszkańcem miasta Mysłowice, że zapoznano się i akceptuje zasady Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, że podane dane są prawidłowe i aktualne, ponadto nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • głosujący oddał głos na dwóch lub więcej kartach do głosowania – wszystkie oddane głosy uznaje się za nieważne;
  • głosujący oddał głos elektronicznie i papierowo – głos oddany papierowo uznaje się za nieważny;
  • w wersji papierowej nie podpisano karty do głosowania.

W przypadku, gdy w procesie głosowania nad wnioskami do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego bierze udział jako głosujący osoba niepełnoletnia, na wniosek Administratora osoba ta musi wykazać posiadanie zgody opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

Papierową kartę do głosowania podpisuje osoba sprawująca władzę rodzicielską/opiekę nad głosującym podając dodatkowo swój pesel.

Zobacz także:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa