ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Mysłowic – kilka ważnych kwestii.
12 lipca 2018

 

Temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest niezwykle ważny i jednocześnie nieobojętny wielu mieszkańcom, którzy z wielkim zaangażowaniem włączają się w różnego rodzaju akcje wsparcia. W związku z licznie pojawiającymi się komentarzami, że miasto nie zapewnia odpowiedniej opieki nad porzuconymi zwierzętami, poniżej przedstawiamy ważne fakty dotyczące tej kwestii. Niejednokrotnie brakuje podstawowej wiedzy na temat tego, jak Mysłowice wypełniają to zadanie. Co trzeba wiedzieć?

Każde miasto ma ustawowy obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Mysłowice wypełniają go poprzez coroczne zlecanie zadania innym podmiotom, na podstawie składanych ofert. Schronisko funkcjonujące na terenie Mysłowic nie jest schroniskiem miejskim. Teren jest dzierżawiony przez TOZ oddział Mysłowice i na nim stowarzyszenie prowadzi swoją działalność. Gmina nie ma przełożenia np. na strukturę wewnętrzną czy kadry. Dzierżawa terenu pod taką działalność sięga do roku 1997, kiedy to adaptowano mieszkania gminne na schronisko dla zwierząt. Kwestia wynajmu tego terenu nie jest oczywista. Budynki usytuowane są częściowo na gruntach gminnych, a częściowo na prywatnych i dzięki wieloletniemu porozumieniu i współpracy, schronisko mogło funkcjonować. Warto zaznaczyć, że miasto przekazuje pieniądze na każde zwierze, które trafi do schroniska. Jednak musi być ono zabrane tylko i wyłącznie z terenu Mysłowic. Dla każdego takiego psa kwota ta wynosi 1451,40 zł a kota – 861 zł. TOZ obowiązują trzy relacje z miastem:

  • Zlecenie realizacji zadania

  • Dzierżawa terenu – uzależniona jest od spełniania celu pod dzierżawę. Cel natomiast jest wypełniony w momencie posiadania wszelkich wymaganych pozwoleń, w tym sanepidu. Aktualna umowa do 31.07.2019 r.

  • Najem pomieszczeń MZGK – aktualna umowa do 31.07.2019 r.

Wśród działań gminy wychodzących poza ustawowe działania było np. dążenie do wprowadzenia w TOZ wolontariatu, co kilka lat temu udało się zrealizować. To właśnie dzięki naciskom ze strony gminy schroniskowe zwierzęta dostały dodatkową opiekę w postaci wolontariuszy. Gmina przyczyniła się do wprowadzenia wielu pozytywnych zmian. Program opieki mówi o działaniach obligatoryjnych, wymaganych ustawowo, lecz nasze miasto podejmuje także różne działania fakultatywne, jak czipowanie właścicielskich psów i kotów czy darmową sterylizację i kastracji dla wolno żyjących kotów. Warto zaznaczyć, że w ramach umowy realizator zadania jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 3 akcji edukacyjnych w roku. W każdym problematycznym momencie miasto analizowało i porównywało, jak zadanie realizowane jest w innych gminach, stąd stała ewaluacja programu i wspomniane działania fakultatywne. Elementami programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest także m.in. sposób odławiania zwierząt, opieka nad wolno żyjącymi kotami, sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku czy czipowanie.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa