Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXII
Data: 25 maja 2016
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (834.47 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 28 kwietnia 2016 roku  (projekt protokołu) (245.03 KB).

3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta  (druk) (706.69 KB).

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice i organizacji pozarządowych w 2015 roku  (druk) (2041.57 KB).

5. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzęczkowice Wschodnie w Mysłowicach  (nr 2) (2662.74 KB),
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzezinka Północna w Mysłowicach  (nr 3) (4241.67 KB),
  • zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Mysłowice a Miastem Tychy na organizowanie przez Miasto Tychy publicznego transportu zbiorowego w imieniu i na rzecz Miasta Mysłowice  (nr 1) (68.55 KB),
  • wyrażenia zgody na zawarcie na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki  (nr 4) (107.59 KB),
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy ulicy Powstańców  (nr 5) (92.65 KB),
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mysłowicach u zbiegu ulic: Cichej i Wiejskiej  (nr 6) (129.46 KB),
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Dworcowej w Mysłowicach  (nr 7) (97.63 KB),
  • wyrażenia woli wniesienia niepieniężnego wkładu (aportu) w postaci zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica 39 i Wielka Skotnica 41 oraz niezabudowanych nieruchomości gruntowych do Śląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Mysłowicach  (nr 8) (117.49 KB),
  • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2016 rok  (nr 9) (4641.96 KB),
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 10) (3331.82 KB).

6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

7. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

8. Sprawy bieżące Rady Miasta.

9. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

10. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta