ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XLVIII
Data: 22 marca 2018
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (78.13 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 22 lutego 2018 roku.

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Mysłowicach za 2017 rok, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Mysłowicach za rok 2017  (nr 12) (7853.49 KB),
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017  (nr 9) (647.64 KB),
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za rok 2017   (nr 8) (717.82 KB),

4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku  (druk) (1249.41 KB).

5. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku  (druk) (603.15 KB).

6. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Mysłowice  (nr 1) (148.37 KB),
 • podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 przeznaczonych na realizację zadań w Mysłowicach  (nr 7) (106.98 KB),
 • zmiany Uchwały Nr XLVI/730/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach  (nr 6) (63.42 KB),
 • podziału Miasta Mysłowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Mysłowice  (nr 2) (137.11 KB),
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przeznaczonej na drogę publiczną  (nr 3) (159.24 KB),
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przeznaczonej na drogę publiczną  (nr 4) (176.63 KB),
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przeznaczonej na drogę publiczną  (nr 5) (128.72 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Kościelnej w Mysłowicach  (nr 11) (468 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2018 rok  (nr 13) (2562.46 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 14) (4548.37 KB).

7. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

8. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

9. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

 • powołania Komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Miasta Mysłowice  (nr 10) (48.09 KB).

10. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

11. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa