ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXIX
Data: 9 stycznia 2017
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (577.62 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 9 stycznia 2017 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Ustalenie porządku dziennego obrad.
 • Informacja Prezydenta Miasta Mysłowice i Rady Nadzorczej MPWiK o prowadzonych działaniach organów ścigania w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach oraz przygotowywanej restrukturyzacji zadłużenia spółki.
 • Informacja o składowanej skażonej ziemi pochodzącej z budowy obiektu handlowego Quick Park Mysłowice na terenie Miasta Mysłowice w okolicach ulicy Bończyka.
 • Zamknięcie sesji.
Sesja XXX
Data: 26 stycznia 2017
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (1146.38 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 22 grudnia 2016 roku  (projekt protokołu) (215.01 KB).
 3. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Mysłowice, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Mysłowice przedłożonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach  (nr 4) (2226.59 KB),
 • dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Mysłowice  (nr 5) (180.05 KB).
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za 2016 rok  (nr 2) (213.85 KB),
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hubertus w Mysłowicach  (nr 1) (144.36 KB),
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cmentarna” w Mysłowicach  (nr 3) (1279.57 KB),
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości zabytkowych budynków mieszkalnych lub ich części, na których wykonano remont elewacji  (nr 6) (346.56 KB),
 • uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach na rok 2017  (nr 7) (909.96 KB),
 • uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mysłowicach na lata 2017-2019  (nr 10) (888.24 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2017 rok  (nr 8) (1739.83 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 9) (6371.35 KB).
 1. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.
 2. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.
 3. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ł.D. oraz Pani J.B. na Dyrektora Domu Dziecka w Mysłowicach  (nr 11) (1173.74 KB).
 • Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miasta Mysłowice w 2016 roku.
 • Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Mysłowice w 2016 roku.
 1. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.
 2. Zamknięcie sesji.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta