ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XLV
Data: 21 grudnia 2017
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (384.15 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uchwalenie budżetu Miasta Mysłowice na rok 2018, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • budżetu Miasta Mysłowice na 2018 rok,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

 • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Kilińskiego 2  (nr 1) (112.96 KB),

 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Katowickiej  (nr 2) (105.59 KB),
 • uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Miasta Mysłowice na lata 2017 - 2025  (nr 3 ) (471.83 KB),  (załącznik) (975.68 KB)
 • aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mysłowice na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025"  (nr 4) (437.78 KB), (załącznik)
 • zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2017 rok  (nr 5) (1170.41 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 6) (1193.17 KB).

4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

5. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

6. Sprawy bieżące Rady Miasta w tym:

 • Przyjęcie Planu sesji Rady Miasta Mysłowice na 2018 rok,  (druk) (31.41 KB)
 • Przyjęcie Planów Pracy Komisji na 2018 rok;
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia Uchwały Nr XXXIV/206/2017 Rady Miasta Imielin w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec realizacji na terenie miasta przedsięwzięcia p. n. Eksploatacja węgla kamiennego za złoża „Imielin Północ”  (nr 7) (110.11 KB),
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec realizacji na terenie Miasta Mysłowice eksploatacji węgla kamiennego w złożu „Brzezinka I”  (nr 8) (129.48 KB),
 •  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec realizacji na terenie Miasta Mysłowice eksploatacji węgla kamiennego w złożu „Brzezinka III”  (nr 9) (107.6 KB),
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec realizacji na terenie Miasta Mysłowice eksploatacji węgla kamiennego w złożu „Imielin Północ”  (nr 10) (108.44 KB).

7. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

8. Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa