ePUAPSEKAPSilesia

Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Źródło dofinansowania: Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie: 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup 125 tabletów wraz z dostępem do internetu dla uczniów 22 szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta, którzy nie posiadają dostępu do internetu lub sprzętu, na którym mogą realizować podstawy programowe.

  • Termin realizacji: 27.04.2020-27.10.2020
  • Wydatki kwalifikowalne: 100.000,00 zł
  • Dofinansowanie: 100.000,00 zł

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa