ePUAPSEKAPSilesia

Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: W trakcie realizacji
Koszt: 1 179 396,00 zł

Źródło dofinansowania : Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

 

Opis przedmiotu projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja doradztwa edukacyjno- zawodowego, wysokiej jakości staży we współpracy z przedsiębiorcami, szkoleń oraz doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w CKZiU w Mysłowicach.

Celem projektu jest wzrost do 2020 roku poziomu kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy u 166 uczniów i 34 uczennic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia praktycznego w 1 placówce edukacyjnej poprzez doposażenie 15 pracowni praktycznej nauki zawodu. Grupę docelową stanowią uczniowie/ce wybranych kierunków CKZiU.

 

Termin realizacji: 2018-09-03 - 2020-09-30

Wydatki kwalifikowane : 1 179 396,00

Dofinansowanie: 1 120 426,20 zł


 

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa