ePUAPSEKAPSilesia

Środki pozyskane ze źródeł unijnych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: W trakcie realizacji
Koszt: 273 561,00 zł

Źródło dofinansowania : Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i

średniego

Poddziałanie: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

 

Opis przedmiotu projektu: Przedmiotem projektu jest utworzenie 25 dodatkowych miejsc, realizacja zajęć dodatkowych w Przedszkolu nr 9 w Mysłowicach, a także doposażenie placówki zarówno na potrzeby nowotworzonych miejsc, jak i planowanych do realizacji zajęć. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie szans edukacyjnych 90 dzieci w wieku przedszkolnym (46Ki44M) na terenie Miasta Mysłowice do 2021 roku. Grupę docelową stanowią osoby uczęszczające do Przedszkola nr 9 w Mysłowicach. .

 

Termin realizacji: 2020-03-02 - 2021-06-30

Wydatki kwalifikowane : 273 561,00

Dofinansowanie: 232 526,85 zł

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa