ePUAPSEKAPSilesia

Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Osoba  z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu bezpieczna w przestrzeni publicznej - prelekcje w Senior Vigor
5 lipca 2019

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych Marta Ostrowska wspólnie z Krzysztofem Wostalem i Agnieszką Majnusz zorganizowali pierwsze spotkanie, którego  tematyką było bezpieczeństwo  poruszania się osób z uszkodzonym wzrokiem i/lub słuchem w przestrzeni publicznej, pomoc tym osobą w życiu codziennym  oraz możliwość wsparcia najbliższego otoczenia w zakresie aktywności fizycznej. 

Spotkanie odbyło się w Senior Vigor w Mysłowicach. Podczas warsztatów prezentowane były m.in. umiejętności komunikowania się z użyciem pętli indukcyjnej i systemu FM, sposoby korzystania z aplikacji na smartfonach, metody korzystania z już istniejących udogodnień w przestrzeni publicznej. Prelekcja głucho-niewidomego Krzysztofa Wostala spotkała się z dużym zainteresowaniem.
 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa