ePUAPSEKAPSilesia

Środki pozyskane w ramach METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Status: Pozyskane
Koszt: 1 849 318,68 zł

Źródło dofinansowania: Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44-54 w Mysłowicach - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności". Wysokość otrzymanej dotacji to: 952 767,00 zł

Opis przedmiotu projektu:

Zadanie Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44-54 w Mysłowicach obejmuje przebudowę drogi lokalnej na łącznej długości 675,7 m poprzez wykonanie m.in. jezdni o szerokości 5,5 m i obustronnych chodników o szerokości 1,5 m i nawierzchni z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej z zabudową studni kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych, separatora substancji ropopochodnych i osadnika zanieczyszczeń z odprowadzaniem wód opadowych, budowę oświetlenia ulicznego. 

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa