ePUAPSEKAPSilesia

Środki pozyskane w ramach METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Źródło dofinansowania: Wymiana nawierzchni na ul. Obrzeżna Zachodnia w Mysłowicach - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności". Wysokość otrzymanej dotacji to: 619 310,00 zł

Opis przedmiotu projektu:

W zakres rzeczowy zadania wchodzą następujące elementy i rodzaje robót:
Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni północnej na odcinku od ul. Huta Rozalii do wiaduktu nad ul. Mikołowska na łącznej powierzchni ok. 6600 m2. Remont jezdni polega na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu warstwy wiążącej grub. 5 cm z mas mineralno- bitumicznych, warstwy ścieralnej SMA o grub. 3 cm wraz z miejscową wymianą krawężników, odbudową wpustów ulicznych z przykanalikami, wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego Klasa drogi GP, funkcja w układzie drogowym – powiatowa  nr  6490 S, kategoria ruchu KR 4.

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa