ePUAPSEKAPSilesia

Środki pozyskane w ramach METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Źródło dofinansowania: Wymiana nawierzchni na ul. Moniuszki, Kwiatowa, Różyckiego, Korfantego, Stokrotek, Podgórskiej, Górniczej w Mysłowicach - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności". Wysokość otrzymanej dotacji to: 1 750 000,00 zł

Opis przedmiotu projektu:

Zadanie Wymiana nawierzchni na ul. Moniuszki, Kwiatowa, Różyckiego, Korfantego, Stokrotek, Podgórskiej, Górniczej w Mysłowicach obejmuje przebudowę dróg gminnych na łącznej powierzchni ok. 11 100 m2, realizowane jest w trybie jednorocznym, wydatki inwestycyjne ponoszone są w roku 2019.
Zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji zostało określone na dzień 29.11.2019 r. Całkowity koszt zadania to 2 058 823,53 zł.
W zakres rzeczowy zadania wchodzą następujące elementy i rodzaje robót: Roboty rozbiórkowe, Wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni na łącznej powierzchni ok. 11 100 m2, Organizacja ruchu, Wykonanie oznakowania, Nadzory branżowe i inwestorskie, Roboty inne.
W zakres inwestycji wchodzą następujące powierzchnie jezdni:
ul. Moniuszki ok. 800 m2
ul. Kwiatowa 1700 m2
ul. Różyckiego ok. 2000 m2
ul. Korfantego ok. 2500 m2
ul. Stokrotek ok. 2300 m2
ul. Podgórska ok. 1000 m2
ul. Górnicza ok. 800 m2

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa