ePUAPSEKAPSilesia

Środki pozyskane w ramach METROPOLITALNEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Źródło dofinansowania: Montaż kotłowni gazowej i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach - dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności". Wysokość otrzymanej dotacji to: 118 917,00 zł

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa wewnętrznej instalacji gazu oraz montażu kotłowni gazowej i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej Miejskiego Domu Kultury przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach.
Zakres inwestycji obejmuje budowę instalacji gazowej (od głównego kurka gazu) do projektowanego kotła gazowego, kondensacyjnego, dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, zlokalizowanego w pomieszczeniu kuchni na parterze oraz modernizację instalacji c.o oraz c.w.u.
W ramach zadania planuje się następujące rodzaje robót:
KOTŁOWNIA, INSTALACJA C.O.
INSTALACJA WOD-KAN
INSTALACJA GAZU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wniosek obejmuje koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, które będą wkładem własnym wnioskodawcy jak również koszty inwestycji.
Wszystkie rodzaje robót są bezpośrednio związane ze zmianą sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny tj. z węgla na gaz. 

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa