ePUAPSEKAPSilesia

Definicje (informacje)

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości; podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 992 z późn. zm.)
 
odpady zielone – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów; podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 992 z późn. zm.)
 
meble i inne odpady wielkogabarytowe: szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, poduszki, rowery, zabawki dużych rozmiarów; podstawa prawna Uchwała Nr XLVI/738/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/93/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Mysłowice.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa