ePUAPSEKAPSilesia

Ważne telefony

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 1, 41-400 Mysłowice
tel.: 32 317 44 06
e-mail: sekretariat@mcz.myslowice.pl
www: http://www.mcz.myslowice.pl
Pliki do pobrania:

Świadczenia z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla osób dorosłych realizowane są w poradni POZ (lekarza rodzinnego) wejście od ul. Szpitalnej w godzinach od 18.00 do 8.00 w dni powszednie oraz całodobowo 24/24  w soboty i dni świąteczne.

Tel.: 32 788 04 63

W tym czasie pomoc dla dzieci udziela Szpital nr 2 przy ul. Bytomskiej 41

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od 1 października 2017 r.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

KONTAKT

Lokalizacja na mapie:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa