ePUAPSEKAPSilesia

Zabytki

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Wpis do rejestru zabytków jest prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wniosek strony – właściciela lub użytkownika obiektu lub też z urzędu – bez wniosku strony ani też zadeklarowanej jego zgody. Rejestr publikowany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego dawniej Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

Zabytkowe kamienice, wąskie uliczki pokryte kostką brukową, piękne detale z minionych epok tworzą wizytówkę Mysłowic. Lista miejskich dóbr kultury liczy około 500 pozycji. Głównymi zabytkami są przede wszystkim obiekty sakralne i administracyjne nawiązujące stylem do minionych epok. Większość obiektów zbudowana jest w stylu historyzmu wzbogaconego elementami zaczerpniętymi m.in. z neorenesansu, neoklasycyzmu, neogotyku czy baroku. W mysłowickich kościołach i budynkach można zobaczyć przepiękne witraże będące dziełem znanych śląskich mistrzów.

Zabytki Mysłowic
 

Do powstania budowli zabytkowych przyczyniło się przygraniczne położenia miasta, rozwój kolei żelaznej i handlu, a w późniejszym okresie zmiany społeczno-gospodarcze.

Urokliwe miejsca, przyciągające uwagę detale architektoniczne, liczne kapliczki, przydrożne krzyże czy pozostałości starych zabudowań nadają miastu zabytkowy i unikatowy charakter.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa