ePUAPSEKAPSilesia

Skład Rady

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Pierwsze wybory do Mysłowickiej Rady Seniorów odbyły się 20 kwietnia 2015 roku. W głosowaniu tajnym wzięło udział 390 mieszkańców uprawnionych do głosowania - oddano 389 głosów, w tym ważnych 386 i nieważnych 3.  Zobacz  protokół z wyborów (613.16 KB).

 

Radni Seniorzy:

 • LASOTA Antoni (51 głosów) - technik budowlany, w branży budowlanej przepracował 44 lata. Od lat 70. ubiegłego wieku do lat 90. prowadził społecznie koło PTTK przy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie jest zaangażowany w działalność społeczną grup Emerytów i Rencistów oraz wspólnotę św. Ojca Pio przy parafii św. M. Kolbe w Mysłowicach Janowie - Ćmok. Jest przyjacielem Szkoły Podstawowej nr 3 w Mysłowicach. Przez trzy kadencje pracował społecznie w Radzie Dzielnicy Janów -Ćmok; przewodniczący MRS.
 • LEWKOWSKA Bożenna (13 głosów) -  wykształcenie średnie, pracowała w branży handlowej. Od 2007 r. uczestniczka zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy GWSP im. Kardynała Augustyna Hlonda w Mysłowicach. Motto: „Senior radosny, szczęśliwy i bezpieczny”. W 2008 r. została wybrana do zarządu UTW w Mysłowicach; pełni funkcję wiceprzewodniczącej.
 • MOCNY Anna (16 głosów) - wykształcenie wyższe, administracyjne, sekretarz MRS.
 • DZIEDZIC Jan (32 głosy) - emeryt, wykształcenie średnie (technik elektryk). Od kilku lat przewodniczący samorządu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mysłowicach.
 • GĄSIORCZYK Janina (8 głosów) - nauczyciel – emeryt; 42 lata pracy pedagogicznej. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerstwa Orderu Odrodzenia Polski. Długoletnia opiekunka koła PCK w szkole. Odznaczona przez Zarząd Główny PCK odznaką honorową III i II stopnia, Medalem Pamiątkowym 80-lecia PCK za wieloletnią i bezinteresowną działalność na rzecz PCK, Honorową Odznaką za działalność na rzecz Kapituły „Pomocnej Dłoni PCK HDK”. Od piętnastu lat przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzezince.
 • GOLASOWSKI Janusz (10 głosów) - emeryt, posiada wykształcenie techniczne wyższe. Pracował w spółdzielczości mieszkaniowej, a przed przejściem na emeryturę w inspektoracie ochrony środowiska szczebla wojewódzkiego. Mysłowiczanin od września 1946 r.
 • JEŻ  Zbigniew (12 głosów) -  wykształcenie wyższe i ponad 34 - letnie doświadczenie w pracy z ludźmi w różnym wieku. Od ośmiu lat udziela się w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 (aktualnie jako przewodniczący).
 • KUBICA Helena (21 głosów) - emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 17 w Mysłowicach Krasowach. Członek Grupy Wsparcia Wzajemnego „Nadzieja”, która wspiera i pomaga w opiece zarówno osobom starszym i chorym, jak i ich opiekunom. Jako wolontariuszka pomaga w sekcji opiekuńczo - wychowawczej dla seniorów w PZOZ ORO w Mysłowicach.
 • KRZYSKA Halina (6 głosów) -  wykształcenie średnie. Przez 15 lat pracowała zawodowo w handlu. Od 60 lat mieszka w Mysłowicach. Przez kilka lat udzielała się na Kopalni „Mysłowice” w Związkach „Solidarności” jako skarbnik. W roku 2005 wstąpiła do PZEiR w Mysłowicach koło miejskie. Obecnie należy do Zarządu Stowarzyszenia  Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych „Aktywni Razem”.
 • MAKOWSKI Andrzej (1 głos) - w latach 1979–2006 funkcjonariusz Policji na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w Mysłowicach i Katowicach. Od czerwca 2008 członek Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koła 27 w Mysłowicach, a od 2014 roku jego I wiceprezes. W latach 2011-2015 ławnik Sądu Okręgowego w Katowicach.
 • MIKUŁA Mieczysław (11 głosów) - mieszka w Mysłowicach od 1960 r. Jest założycielem Klubu „Ogniwo” w Mysłowicach.  Absolwent Instytutu Zdrowia i Trzeźwości – Warszawa oraz Centrum Psychologiczno-Terapeutycznego – Łódź. Założył kapelę muzyczną w 2012 r. W 2013 r. otrzymał II nagrodę podczas V Szopienickiego Talentu. Członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Aktywni razem” w Mysłowicach. Zainteresowania: turystyka, żeglarstwo, wędkarstwo, joga, jazda rowerowa.
 • PALEWICZ Maria (9 głosów) - posiada 31-letni staż pracy. Wykształcenie – wyższe zawodowe pedagogiczne. W czasie pracy zawodowej pełniła społecznie funkcję kuratora sądowego dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych i prawnego opiekuna wychowanków Domu Dziecka. W czasie pracy dydaktycznej pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Po przejściu na emeryturę w 1992 r. była członkiem Związku Emerytów i Rencistów. Trzykrotnie uczestniczyła w organizowanym pod patronatem Prezydenta Mysłowic Kongresie Seniorów. Obecnie jest członkiem ZNP i Chóru „Harmonia” przy MOK w Mysłowicach.
 • PALKA Irena (35 głosów) - wykształcenie wyższe pedagogiczne. Przepracowała 48 lat w zawodzie nauczycielskim, w tym 34 lata jako dyrektor Przedszkola nr 11 w Mysłowicach – Morgach. Od 1.IX.1957 r. jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za całokształt pracy otrzymała wyróżnienia: Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego, Zasłużony dla Województwa Katowickiego, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka 50 lat w ZNP.
 • PALKA Urszula (4 głosy) - ukończyła technikum odzieżowe. Jest członkiem grupy wsparcia „Nadzieja”.
 • PAWLICKA Halina (30 głosów) - emerytka, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ukończyła Wydział Farmacji przy Akademii Medycznej w Krakowie.
 • SKOWRON Mieczysław (40 głosów) - emeryt, inspektor Policji w stanie spoczynku, wykształcenie wyższe prawnicze. W latach 1998-2002 radny Rady Miasta Mysłowice i zarazem przewodniczący Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa RM. Od 2008 r. członek i założyciel koła nr 27 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach i jednocześnie członek władz wojewódzkich i krajowych Stowarzyszenia. Odznaczony wieloma odznaczeniami, w tym Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Honorową Odznaką "Za zasługi dla województwa śląskiego".
 • SNARSKI Paweł (9 głosów) - były Radny Miasta Mysłowice. Stały działacz społeczny na rzecz polepszenia warunków bytowych ludzi pracy. Wykształcenie wyższe kierunek górnictwa.
 • SOBCZYK Genowefa (35 głosów) - emerytowana pielęgniarka. Dodatkowo ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1997-2004 sprawowała funkcję kierownika w Zakładzie Rehabilitacyjno - Opiekuńczym w Mysłowicach. Członek Grupy Wsparcia „Nadzieja”, która pomaga osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym. wolontariuszką w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy w Mysłowicach w sekcji opiekuńczo - wychowawczej dla seniorów.
 • SPORYS Ireneusz (10 głosów) - emeryt.
 • WIŚNIOWSKA-ZARĘBIŃSKA Joanna (15 głosów) - wykształcenie średnie. Przez 37 lat pracowała zawodowo,  w tym 10 lat prowadziła własną działalność gospodarczą. Od 40 lat mieszka w Mysłowicach. Udzielała się społecznie w PZD – Rodzinny Ogród Działkowy „Irys”, pełniąc funkcję sekretarza w latach 2005 - 2010. W roku 2007 wstąpiła do PZEiR w Mysłowicach – koło miejskie, pełniąc funkcję sekretarza w okresie  2012 - 2013. W październiku 2013 r. była współzałożycielką Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych „Aktywni Razem”. Po wyborach w 2014 r. pełni funkcję wiceprezesa tego Stowarzyszenia.
 • ZARĘBIŃSKI Stefan (5 głosów) - od 1967 r. zamieszkały w Mysłowicach; wykształcenie średnie budowlane. Pracował zawodowo 52 lata, w tym 47 lat na kierowniczych stanowiskach między innymi na budowie kopalni „Piast”, „Czeczot”, rozbudowie kopalni „Janina” i wielu innych budowach. Od 1981 członek Polskiego Związku Działkowców w ROD „IRYS” w Mysłowicach, gdzie pełnił społecznie funkcje prezesa ROD w latach 1984-1992, potem – przewodniczący Komisji Rozjemczej do 31.12.2014 r. W latach 2000-2012 przewodniczący Komisji Inwestycyjnej PZD przy Delegaturze Rejonowej w Katowicach. Członek Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych „Aktywni Razem”. Uczestnik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mysłowicach będący w Zarządzie UTW.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa