ePUAPSEKAPSilesia

Konkursy

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
19 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w Mysłowicach przy ul. Chopina na działkach nr 9261/349, 9262/349, 9047/348, 9051/349. 9055/280, 9059/280, 9048/348, 6189/348, 6193/351, 6148/382, 7862/382, 9034/382 dla inwestycji pn: Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa nowych przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych ".
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa