ePUAPSEKAPSilesia

Konkursy

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
6 grudnia 2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018.
6 grudnia 2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej - Prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa