ePUAPSEKAPSilesia

Rekrutacja do przedszkoli

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 zostały określone Zarządzeniem Nr 45/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli publicznych.

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzone jest na wniosek rodzica, odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 1 marca 2019 r.

Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 1 marca 2019 r. pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl, gdzie rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola. Poniżej publikujemy terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego


 

Lp.


 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji


 

X

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2019 r.

godz. 8.00

do 15 marca 2019 r.

do godz. 15.00

od 5 czerwca 2019 r.

godz. 8.00

do 12 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola publicznego
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

od 1 marca 2019 r.

do 29 marca 2019 r.

do godz. 15.00

od 5 czerwca 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

4.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym

1 kwietnia 2019 r.

19 czerwca 2019r.

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 2 kwietnia 2019 r.

do 8 kwietnia 2019 r.

19 czerwca 2019 r.

do 24 czerwca 2019 r.

 

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

10 kwietnia 2019 r.

26 czerwca 2019 r.

 

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – postępowania uzupełniającego:

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

1.

Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących /studiujących/, uczących się w trybie dziennym lub kandydat rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego /studiującego/uczącego się

oświadczenie o zatrudnieniu /kontynuacji nauki

32

2.

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

16

3.

Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

8

4.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

4

5.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka.

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

1

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa