ePUAPSEKAPSilesia

Rada Pożytku Publicznego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb podmiotu, który ją powołał, czyli w tym konkretnym przypadku Urzędu Miasta w Mysłowicach. Obszar, którym zajmują się członkowie PRDPP to przede wszystkim ten związany z działalnością organizacji pozarządowych.

Obsługą Rady zajmuje się Anna Madeja Zespół ds. Rewitalizacji, ul. Powstańców 1, pokój 222.

Kontakt do członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Nazwa reprezentowanego podmiotu w Radzie

 

Telefon

 

Email

 1. 

Jerzy Rutkowski

Przewodniczący

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ogniwo"

501 527 140


 

rutek49@op.pl

 

 2.

Eugeniusz Starzak

Wiceprzewodniczący

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Progres”

600 370 808


 

heidico@interia.pl

 

3.

Marzena Drobiec-Pawłowska

Członek 

Prawo - Twoim Przyjacielem Fundacja im. Hanny Drobiec

 

534 963 007

 

marzenadrobiec@wp.pl

4.

Artur Kukwa

Członek

Roan Fight Club Mysłowice

500 446 450

artur.kukwa@gmail.com

5.

Teresa Bialucha

Członek

Rada Miasta Mysłowice

503 087 918

teresa.bialucha@op.pl

6.

Zbigniew Zduniak

Członek

Rada Miasta Mysłowice

792 215 573

zbigniew.zduniak@interia.pl

 

7.

Anna Madeja

 Sekretarz

Urząd Miasta Mysłowice, Zespół ds. Rewitalizacji

 (32) 3171117

 

a.madeja@um.myslowice.pl

 

 

8.

 

Tomasz Szewczyk


 

Członek

 

Urząd Miasta Mysłowice, Zespół ds. Rewitalizacji

(32) 3171141

t.szewczyk@um.myslowice.pl

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa