ePUAPSEKAPSilesia

Świat, region, ludzie

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Współpraca Miasta Mysłowice z innymi miastami odbywa się na dwóch poziomach: lokalnym i międzynarodowym.

Na poziomie lokalnym Miasto Mysłowice, od 2007 roku jest członkiem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, który tworzy 14 miast na prawach powiatu. Celem Związku jest promowanie, zarówno w kraju jak i zagranicą, wszelakich zalet Metropolii tj. gospodarczych, kulturalnych, turystycznych jak również przyrodniczych; ustalanie wspólnej strategii rozwoju dla miast członkowskich oraz pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i zagranicznych. Warto zaznaczyć, że Prezydent Miasta Mysłowice, Edward Lasok, jest członkiem Zarządu Związku – organu wykonawczego.

Miasto Mysłowice jest również członkiem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, powołanego w celu integracji jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Związek liczy ponad 120 członkowskich gmin i powiatów. Działania podejmowane w ramach Pola działalności Związku ukierunkowane są na kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych, wspieranie rozwoju polityki gospodarczej, integrowanie i promocja śląskich gmin i powiatów. W ramach podejmowanych inicjatyw odbywają się seminaria i warsztaty mające na celu omówienie spraw istotnych dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto Miasto Mysłowice należy do Związku Miast Polskich. W związku z ogólnopolskim zasięgiem organizacji, jej zakres działalności jest o wiele szerszy. Związek Miast Polskich w imieniu  członków  ma wpływ na lobbing legislacyjny poprzez udział swoich przedstawiciel m.in. w  Komisji Rządu i Samorządu Terytorialnego, ponad to Związek Miast Polskich finansuje i udostępnia miastom członkowskim ekspertyzy prawne, jak również udziela pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów dla miast członkowskich 

 Poziom międzynarodowy dotyczy współpracy Miasta Mysłowice z miastami partnerskimi, którymi są niemieckie Enzkreis, moskiewska dzielnica „Sokola Góra” oraz czeskie Frydek - Mistek. Celem zawierania umów partnerskich jest ścisła współpraca między miastami dotycząca przede wszystkim wymiany doświadczeń, udziału młodzieży na corocznych obozach i kursach językowych, a także pomoc finansowa.

 

       


         

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa