ePUAPSEKAPSilesia

Gospodarka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabory wniosków w ramach programu „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji Śląsko-Dąbrowskiej”. Przewidziano trzy poddziałania: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, efektywną dystrybucję ciepła i chłodu oraz promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej.

więcej

Do 29 lipca Związek Subregionu Centralnego przyjmuje uwagi i sugestie dot. zmian do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – dokumentu, na podstawie którego będą realizowane projekty ZIT na obszarze Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

więcej

Wykonawca Centrum Handlowego Quick Park dwa tygodnie przed planowanym terminem zakończył przebudowę ul. Obrzeżnej Północnej. Tym samym od poniedziałku, 11 lipca, rozpoczną się prace na ul. Katowickiej od skrzyżowania z ul. Bończyka do granicy miasta.

więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach zaprasza do składania wniosków w ramach następujących form: staże, refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej.

więcej
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta