ePUAPSEKAPSilesia

Utrudnienia w ruchu

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Remont chodnika ul. Brzezińska
od ul. Dworcowej do ronda
Link: http://myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=3227
Remont wiaduktu w ciągu ul. Bytomskiej
PKP PLK S.A. prowadzi prace remontowe na wiadukcie kolejowym w ciągu ul. Bytomskiej. Do końca roku bieżącego ruch będzie odbywał się wahadłowo z sygnalizacją świetlną.
ul. Al. Spacerowa
Inwestycja w ramach remontów średnich dróg
Link: http://www.myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=3110
ul. Brzęczkowicka
Inwestycja w ramach remontów średnich dróg
Link: http://www.myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=3110tp://
ul. Konopnickiej
Remont na całym odcinku
ul. Miarki
Inwestycja w ramach remontów średnich dróg
Link: http://www.myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=3110
ul. Morgowska
Inwestycja w ramach remontów średnich dróg
Link: http://www.myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=3110
ul. Sienkiewicza
Inwestycja w ramach remontów średnich dróg
Link: http://myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=3110
ul. Staszica
Inwestycja w ramach remontów średnich dróg
Link: http://www.myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=3110
ul. Janowska od ul. Jasińskiego do granicy miasta
Remont ulicy
Link: http://myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=2968
ul. Orzeszkowej
Remont przepustu
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa