ePUAPSEKAPSilesia

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

 

  • Mysłowice przeznaczą ponad 183 tys. zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Strategia działania mająca na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz dwutlenku węgla powstanie w czerwcu 2015 r. Na realizację tego zadania 85% środków finansowych pozyskano z Unii Europejskiej.

Celem projektu jest opracowanie dokumentu, który stanowić będzie podstawę systematycznego i długofalowego działania związanego z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń, a tym samym poprawę jakości powietrza. Realizacja tego celu przyczyni się także do spełnienia wymogów unijnych, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i podniesienia efektywności energetycznej.

Całkowita wartość projektu to 183.762,00 zł, w tym dotacja ze środków unijnych w wysokości 156.197,70 zł oraz wkład własny – 27.564,30 zł.  ...:: Czytaj więcej ::..

 

  • Urząd Miasta Mysłowice przygotowując się do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, zorganizował pierwsze spotkanie z podmiotami, które mogą mieć znaczący wpływ na ujęty w nim zakres i kierunki działania. Spotkanie odbyło się we wtorek, 16 grudnia, w budynku Urzędu Miasta.

Blisko trzydzieści osób przybyłych na spotkanie reprezentowało przede wszystkim wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe na terenie Mysłowic. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawicieli Rady Miasta oraz Rad Osiedli, a także naczelnicy i kierownicy Urzędu Miasta zaangażowani w realizację projektu. ..:: Czytaj więcej ::..

 

  • Dnia 26 stycznia 2015 roku wyłoniono wykonawcę, który opracuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma AT GROUP S.A. z Krupskiego Młyna - 84 870,00 zł

W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie między innymi do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który obejmie cały obszar Mysłowic oraz zaplanowania działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza , w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenku azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Zadanie uwzględnia również stworzenie bazy danych emisji, jako narzędzia do monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Termin realizacji zadań upływa odpowiednio 15 czerwca i 31 marca 2015 roku.

2 lutego 2015 roku podpisano z wyłonionym w przetargu wykonawcą umowę.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa