ePUAPSEKAPSilesia

Osiągnięte poziomy recyklingu

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja o osiągniętych przez Gminę Mysłowice poziomach

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%)

Wymagania według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

10

12

14

16

18

20

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez Gminę Mysłowice

8,6

16,36

15,67

23,23

25,46

29

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)

Wymagania według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

30

36

38

40

42

45

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez Gminę Mysłowice

100

100

66,33

99,6

100,41

100

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

 

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

 

75

50

50

50

45

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Mysłowice

52,4

8,85

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach

 

 

 

Rok

2017

2018

2019

2020 - do dnia
16 lipca

 

 

 

PR [%]
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.

45

40

40

35

 

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Mysłowice

9

 

 

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa