ePUAPSEKAPSilesia

Okresowa ocena jakości wody dla miasta Mysłowice

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Zgodnie z art.12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.marca 2007r Ministra Zdrowia (Dz.U,.z 2007r. Nr 61 poz.417 z późn. zm.)  informujemy o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta Mysłowice za rok 2013.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa