ePUAPSEKAPSilesia

Przyjęcia z obwodu i rekrutacja do szkół podstawowych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Nabór do klas I szkół podstawowych rozpoczął się po podjęciu Uchwały Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 marca  2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W związku ze zmianą prawa oświatowego organ prowadzący zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017 r. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.  W związku w powyższym rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2017 roku.

Liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa Uchwała Nr XXXIII/489/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice.

Zobacz zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu w roku szkolnym 2017/2018  (druk) (42.67 KB)

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa