ePUAPSEKAPSilesia

Co nowego w serwisie?

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Aktualności

Niebawem ruszy zbiórka elektrośmieci

W Mysłowicach rozpoczynamy zbiórkę elektrośmieci. Elektrośmieci, czyli zużyty, zepsuty i niepotrzebny sprzęt elektroniczny i elektryczny, od baterii i żarówek po telewizory i lodówki, będzie można oddawać bezpłatnie do specjalnie oznakowanego samochodu firmy Biosystem

ZMIANA MIEJSCA REALIZACJI STYPENDIUM SZKOLNEGO!

Prezydent Miasta Mysłowice informuje, że pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego od miesiąca września 2019 roku będzie realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach z siedziba przy ul. Gwarków 24.

Wnioski są już wydawane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Gwarków 24 w informacji.

tel. kontaktowy 32 2222 812

Premiera klipu formacji Pokahontaz do utworu Sto lat

Dziś (26.07) o godzinie 15.00 na fanpage dedykowanym obchodom powstań śląskich 1p00wstanie - zaczęło się w Mysłowicach odbędzie się premiera klipu formacji Pokahontaz do utworu Sto lat, napisanego specjalnie na 100. lecie wybuchu I powstania śląskiego!

Oferta na realizację zadania publicznego „Integracja rodziny”.

 

Informujemy, iż Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny Mysłowicach złożyło uproszoną ofertę realizacji zadania publicznego.

Oferta na realizację zadania publicznego „Miejska Inauguracja Roku Sportowego 20019/2020”.

 

Informujemy, iż Klub Olimpijczyka przy Szkole Sportowej w Mysłowicach złożył uproszoną ofertę realizacji zadania publicznego.

Komunikaty i ogłoszenia

Konsultacje z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice
Konsultacje z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego
Ostrzeżenie meteorologiczne
Oferta na realizację zadania publicznego „Od aktywności ruchowej do aktywności społecznej”.
Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie wydania decyzji wygaszającej decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2019 z dn. 24 kwietnia 2019r. pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej Mysłowicach przy ul. Kormoranów
Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykaz mieszkań do remontu indywidualnego w miesiącu sierpniu 2019 r.
Zawiadomienie o czynnościach ustalenie znaków granicznych

Zamówienia publiczne

ZP.271.1.15.2019.AJ - Plac zabawowo - rekreacyjny w Kosztowach - MBO
PI.272.2.16.2019 - „Montaż kotłowni gazowej i modernizacja instalacji c.o. w budynku MOK przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach”.
ZP.271.1.14.2019.AJ - Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach.
ZP.271.1.13.2019.DP - Dostawa sprzętu komputerowego

Treści stron

Jak segregować śmieci?
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa