ePUAPSEKAPSilesia

Co nowego w serwisie?

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Aktualności

Silent Mode na Rynku w Mysłowicach

Po kilku głośnych weekendach na Rynku w Mysłowicach pora na wydarzenie muzyczne, podczas którego będzie zupełnie cicho. Jak to możliwe? Oczywiście za sprawą Silent Mode, czyli imprezy, podczas której muzykę graną przez DJ-ów usłyszymy wyłącznie przez słuchawki. To niezwykłe wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę.

Mysłowicka Rada Biznesu

Mysłowicka Rada Biznesu jest to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorców, działających na terenie Mysłowic. Działalność Rady opiera się na społecznej pracy. Rada współdziała z władzami miejskimi i stanowi forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu. Mysłowicka Rada Biznesu to organ opiniodawczo – doradczy powołany na czas trwania kadencji Prezydenta Miasta Mysłowice.

Komunikaty i ogłoszenia

Powszechny Spis Rolny
Jakość powietrza
Ostrzeżenie meteorologiczne - upał
Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 maja 2019 r. znak: WOOŚ.4210.34.2016.KC.27, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia Drogowej Trasy Średnicowej Katowice na terenie miast: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno (Drogowa Trasa Średnicowa Wschód)”
Jakość powietrza
Jakość powietrza
W związku z planowanym zakończeniem remontu ul. Orła Białego w Mysłowicach, od dnia 9 sierpnia 2020 r. planowane jest przywrócone dotychczasowych tras kursowania oraz przystanków autobusowych linii nr 44, 77 i 77N w ciągu wyżej wymienionej ulicy.
Jakość powietrza
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 25/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Mysłowicach przy ul. Orła Białego na działkach nr 527/170, 1140/170, 1500/170, 1550/170 obręb 0010 Wesoła karta mapy 3”.
Zmiana funkcjonowania komunikacji miejskiej w związku z wyścigiem Tour de Pologne.

Zamówienia publiczne

ZP.271.1.13.2020.LŁ „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” (z podziałem na 3 części)”
PI.271.1.2.2020 – "Montaż mat przerostowych na placu zabaw przy ul. Krasowskiej w Dzielnicy Ławki- środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki".
PI.271.2.20.2020 – "Zakup i montaż piłkochwytu na placu zabaw przy ul. Krasowskiej - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki".
PI.271.2.21.2020 – "Zakup i montaż altanki na placu zabaw przy ul. Białobrzeskiej - środki z rezerwy celowej na zadanie wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy".
PI.271.2.22.2020 – "Doposażenie trzech placów zabaw w Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok".
ZP.271.1.11.2020.AO „Organizacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) z terenu miasta Mysłowice, do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w dniach nauki szkolnej, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej” (z podziałem na 7 części)
PI.272.2.13.2020 – „Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”
Umowa nr PI.272.2.14.2020 z dnia 24.07.2020 r. w ramach zadania pn.: „Oznakowanie poziome dróg powiatowych”. ”Oznakowanie poziome dróg gminnych”
ZP.271.1.12.2020.AJ „Remont nawierzchni ulic Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach”
ZP.271.1.10.2020.AJ Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach

Treści stron

Telewizja ITVM.pl
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa