ePUAPSEKAPSilesia

Co nowego w serwisie?

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy mysłowickie organizacje pozarządowe na spotkanie poświęcone przygotowaniu Rocznego programu współpracy miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. oraz wsparcia w ramach Klubu Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach.

Sesja Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia, że na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Miasta Mysłowice, XXIV Sesja Rady Miasta Mysłowice będzie kontynuowana w dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym.

Dzień Samorządu Terytorialnego

W tym roku przypada 30 lecie istnienia współczesnego samorządu będącego wynikiem udanej reformy ustrojowej z 1990 roku. Obchodzony dziś Dzień Samorządu Terytorialnego ma tym samym charakter szczególny.

Oferta na realizację zadania publicznego: Dostawa paczek żywnościowych dla osób samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i seniorów zagrożonych zarażeniem COVID-19

Informujemy, iż Fundacja Wolne Miejsce z Katowic złożyła uproszoną ofertę realizacji zadania publicznego.

Komunikaty i ogłoszenia

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża „Brzezinka 3”
Jakość powietrza
Obwieszczenie – sprzedaż z wolnej ręki ruchomości Ford Sierra nr rej. SK 0125H
Obwieszczenie – sprzedaż z wolnej ręki ruchomości Renault Megane nr rej. SR 4989J
Jakość powietrza
Obwieszczenie – sprzedaż z wolnej ręki ruchomości Rover 200 nr rej. EPI 94TY
Obwieszczenie – sprzedaż z wolnej ręki ruchomości Ford Escort nr rej. ST 58838
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci gazowej n/c w Mysłowicach przy ul. Osmańczyka nadziałkach nr 713/32 i 965/32 obręb 0010 Wesoła karta mapy 4”.
Jakość powietrza
Jakość powietrza

Zamówienia publiczne

PI.272.2.9.2020 – Remonty bieżące chodników – powiat ,Remonty bieżące chodników - gmina
PI.272.2.10.2020 – Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych

Treści stron

Komunikat specjalny
Rekrutacja do przedszkoli
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa