ePUAPSEKAPSilesia

Co nowego w serwisie?

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Aktualności

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację Przedszkola nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5

Znane są już koszt inwestycji i wykonawca termomodernizacji Przedszkola nr 1 (P1) i Szkoły Podstawowej nr 5 (SP5) – przetarg na to zadanie rozstrzygnięto 15 grudnia. Jednocześnie ruszyło (12.12) kolejne postępowanie na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 10 (SP10). Wszystkie placówki do 15 października przyszłego roku zostaną odnowione. Równocześnie Urząd Miasta Mysłowice złożył wniosek o dofinansowanie tych inwestycji ze środków unijnych. Koszt obu inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu to ponad 3 mln zł.

Świąteczne Spotkanie z Biznesem - fotorelacja

14 grudnia w Szybie Bończyk odbyło się ostatnie w tym roku „Spotkanie z Biznesem”. Z uwagi na okres przedświąteczny miało ono wyjątkowy charakter i zakończyło się uroczystym, świątecznym śniadaniem. Przedsiębiorcy mieli okazję pozyskać informacje w zakresie RODO, outsourcingu usług w obszarze doradztwa i księgowości czy promocji firmy w Internecie. Na ostatnim tegorocznym spotkaniu zaprezentowały się trzy firmy z Mysłowic: Itlab, Tybo i Kancelaria Doradcy Podatkowego.

Obchodzili Dzień Niepełnosprawnych

W Mysłowickim Ośrodku Kultury w Brzezince zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W programie imprezy odbyła się konferencja dotycząca rządowego programu “Za Życiem”, wzięli w niej udział przedstawiciele jednostek kultury, zdrowia, oświaty, stowarzyszenia, kluby i koła działające w mieście na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów.

Bezpłatne badania poziomu witaminy D wśród dziećkowiczan

Rada Dzielnicy Dziećkowice postanowiła przeznaczyć 10 tys. zł na bezpłatne badania pomiaru stężenia witaminy D3 w organizmie wśród mieszkańców dzielnicy. Środki na ten cel pochodzą z kwoty pieniężnej przekazywanej do Urzędu Miasta Mysłowice przez TAURON Wytwarzanie S. A. z tytułu oddziaływania składowania popiołów na terenie dzielnicy. Badania wykonywane będą w dniach 15, 18, 19 i 20 grudnia br.

Zakończyły się tegoroczne szczepienia przeciwko grypie
i hpv

Urząd Miasta Mysłowice w 2017 roku realizował dwa programy dotyczące szczepień dla mysłowiczan - szczepienia przeciwko grypie dla osób po 60. roku życia oraz dla 14-letnich dziewczynek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Koszt obu programów to blisko 96 tys. zł co pozwoliło zaszczepić 1145 seniorów i 110 dziewczynek.

Zawody judo

Kolejne zawody judo w tym roku z udziałem zawodników UKS JUDO Mysłowice odbyły się 10 grudnia br. w Bochni.

Program współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Na podstawie uchwały nr XLIV/704/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 2017 r. został przyjęty Program współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Oferta na realizację zadania publicznego „Wigilia dla osób samotnych”

Informujemy, że Związek Górnośląski koło Brzezinka złożył uproszoną ofertę realizacji zadania publicznego.

Choinka pełna tytułów

Pracownicy bibliotecznej Filii nr 7 przy ul. Oświęcimskiej przez kilka dni pracowali nad stworzeniem niezwykłej choinki „pełnej tytułów”. Pełnej tytułów dlatego, że została wykonana z tradycyjnych bibliotecznych kart książek.

Świąteczne spotkanie
z przedsiębiorcami

14 grudnia w Szybie Bończyk odbędzie się ostatnie w tym roku „Spotkanie z Biznesem”. Z uwagi na okres przedświąteczny będzie miało ono wyjątkowy charakter i zakończy się uroczystym, świątecznym śniadaniem. Przedsiębiorcy będą mieli okazję pozyskać informacje w zakresie RODO, outsourcingu usług w obszarze doradztwa i księgowości czy promocji firmy w Internecie.

Kalendarz wydarzeń

Muzealny Czwartek

Komunikaty i ogłoszenia

Informacja do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika stojących wód śródlądowych zlokalizowanego na działkach: nr 906/240 oraz nr 3441/240 a.m. 1 obręb 0002 Brzęczkowice oraz na wprowadzanie za jego pomocą wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi dojazdowej i terenu projektowanych budynków mieszkalnych przy ulicy Kolejki Konnej w Mysłowicach w ramach szczególnego korzystania z wód
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamiające strony o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”
Orzeczenia o przydatności/warunkowej przydatności/braku przydatności do spożycia wody z sieci wodociągowej na terenie miasta Mysłowice
Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w roku 2017 dla mieszkańców Dziećkowic
Wykaz mieszkań do remontu indywidualnego w miesiącu grudniu 2017r.
Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr
Oferta na realizację zadania publicznego „Wigilia dla osób samotnych”
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamiające o otrzymaniu powiadomienia Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamiające strony o odmowie uwzględnienia wniosku o wyłączenie informacji z udostępnienia w części, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ””.
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na Spotkaniu z Biznesem

Zamówienia publiczne

ZP.271.1.40.2017.JP - Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy – perspektywa 2014-2020 – projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach + roboty budowlane
ID.272.2.94.2017 - Zimowe utrzymanie dróg
ZP.271.1.38.2017.JP - Zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – Azyl – zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu miasta Mysłowice
KM.272.2.37.2017 - Utrzymanie grobownictwa wojennego - renowacja pomnika zlokalizowanego przy ul. Mikołowskiej
ID.272.2.85.2017 - Modernizacja ul. J. Wybickiego w Mysłowicach – II etap - roboty dodatkowe
ID.272.2.89.2017 - Przebudowa ulic Matejki, Żwirki i Wigury, Wałowej i Jagiellońskiej w Mysłowicach - roboty dodatkowe
ID.272.2.90.2017 - Awaryjna odbudowa pobocza w ciągu ul. Długiej
ZP.271.1.32.2017.JP - Zakup tablic rejestracyjnych
ID.272.3.28.2017 – Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich – część 2 Południe (drogi gminne)
ZP.271.1.37.2017.JP - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Mysłowicach

Treści stron

Telewizja ITVM.pl
Spotkania z przedsiębiorcami
Twoje Mysłowice
Komunikat specjalny
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa