ePUAPSEKAPSilesia

Co nowego w serwisie?

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Aktualności

Festyn na powitanie lata

Dom Pomocy Społecznej (DPS) w Brzezince zorganizował, jak co roku, festyn na powitanie lata. Przy fantastycznej pogodzie na plac przy Domu zaproszono nie tylko jego mieszkańców, ale również gości. Festyn zorganizowany został pod hasłem: „Z humorem i smakiem przez świat”

Szkolny rok sportowy podsumowany

Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji od prawie 15 lat organizuje i nadzoruje przebieg sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży w Mysłowicach. Tuż przed zakończeniem roku szkolnego 2016/2017, odbyła się uroczystość podsumowania wyników sportowych, podczas któej trzy najlepsze placówki szkolne z każdej grupy i każdej kategorii odebrały dyplomy od prezydenta miasta Edwarda Lasoka i puchary od dyrektora MOSiR Bartłomieja Gruchlika.

Warsztaty pod hasłem „Ucz się bo warto”

Od marca do czerwca ponad 450 osób  uczestniczyło w realizacji zadania publicznego promującego  edukację zdrowotną wśród dzieci i młodzieży pod hasłem „Ucz się bo warto”. Projekt jest współfinansowany ze środków miasta Mysłowice, a jego organizatorem jest Automobilklub Mysłowicki.

Stadionowa rozbłyśnie nowym ledowym oświetleniem

Wczoraj (20.06) rozstrzygnięto przetarg na budowę nowego ledowego oświetlenia ulic Huta Rozalii, Partyzantów i Stadionowej. Postępowanie zakłada wykonanie inwestycji w ciągu 42 dni od podpisania umowy z nowym wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „GROTEX” z Zabrza. Koszt montażu to kwota ponad 362 tys. zł.

Zawodnicy UKS JUDO Mysłowice z wizytą u prezydenta

W środę, 14 czerwca br., prezydent Miasta Mysłowice, Edward Lasok zaprosił do Urzędu Miasta dwoje zawodników i trenera klubu UKS JUDO Mysłowice. Alicja Gowarzewska i Filip Kocima wraz z trenerem, Ryszardem Dziewulskim mieli okazję przybliżyć prezydentowi tę piękną dyscyplinę sportową.

Wesołe Jedyneczki znowu na podium

Zespół wokalno-instrumentalny „Wesołe Jedyneczki” z Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzezince, po raz kolejny wziął udział w Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza. Już w kwietniu przedszkolaki z sukcesem przeszły etap eliminacji regionalnych w Piekarach Śląskich. 9 czerwca 2017 r. zespół wziął udział w finałowym przeglądzie, który odbył się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk  w Koszęcinie.

Mysłowiccy judowcy na zawodach w Bochni

W miniony weekend, 17-18 czerwca br. odbyły się ostatnie (przed wakacjami) zawody judo z udziałem UKS JUDO Mysłowice. W nietypowych, choć pięknych okolicznościach – wzdłuż kopalnianych korytarzy odbył się XX Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli Bochnia.

Pływacy Klubu Olimpijczyka z kolejnymi medalami

Na ostatnich zawodach, w których brali udział pływacy Klubu Olimpijczyka panowały bardzo trudne warunki. Impreza odbyła się w sobotę, 17 czerwca br. na otwartej pływalni Andrychowa. Temperatura wody w basenie 28ºC, powietrza 12ºC i ciągły opad deszczu. Rozważano odwołanie zawodów, ale zjechało się ponad 400 zawodników z całej Polski i pływacy, którzy wody się nie boją podjęli wyzwanie.

"Bądź jak Jezus" - fotorelacja

Tradycyjnie w Boże Ciało (15.06) w mysłowickim Parku Słupna odbył się Ekumeniczny Koncert "Bądź jak Jezus". Na scenie stanęli artyści z Polski, Europy i Świata, a także laureaci konkursu „NON-STOP CCM”. Ten wielki koncert ewangelizacyjny, od 2010 roku przyciąga wielotysięczną publiczność z Polski i z zagranicy.

Integracyjny Rodzinny 4. Festyn Abstynencki

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Ogniwo" w Mysłowicach zaprasza mieszkańców Mysłowic na Integracyjny Rodzinny 4. Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy.

Kalendarz wydarzeń

Muzealny Czwartek
Muzealny Czwartek
Muzealny Czwartek
Muzealny Czwartek
4 Festyn Abstynencki w Trójkącie Trzech Cesarzy
BĄDŹ JAK JEZUS 2017 „W stronę PRAWDY”
Warsztaty zegarmistrzowskie pt."Z czasem, na czasie i...o czasie"
„Mysłowicka Czwórka” - rajd turystyczno-nawigacyjny
Muzealny Czwartek
"W małym miasteczku". Ku pamięci Jana Ziemby

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o zmianie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Mysłowicach na działkach nr 2578/165, 2579/165, 2575/164 przy ul. Zielnioka"
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o zmianie decyzji ustalającej warunki zabudowy pn: „Budowa czterech hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym wraz z wewnętrznym układem drogowym oraz niezbędną infrastrukturą w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej na działce nr 2210/210"
Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego 22 czerwca br.
Koncepcja realizacji projektu "Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 na potrzeby projektu Centrum Przedsiębiorczości i Kreatywności"
Ostrzeżenie meteorologiczne
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Mysłowicach przy ul. Kolejowej na działce nr 2136/190 ”
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po dawnym ZEG w Tychach, na działkę nr 4807/43 przy al. Bielskiej 100 w Tychach
Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 20 czerwca br.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem do budynku w Mysłowicach przy ul. Orła Białego na działkach nr 598/56, 603/56, 604/56, 612/56, 670/56 ”
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia międzyblocza rejon ulic Edisona, Elfów, Edukacji w Tychach na działkach nr 4782/70 i 5649/70”

Zamówienia publiczne

ZP.271.1.17.2017.JP - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz – opracowanie dokumentacji projektowej, część 1 zamówienia – prace przygotowawcze do projektu
KM.272.1.17.2017 - Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta
ZP.271.1.18.2017.JP – Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo
ZP.271.1.19.2017.JP - Przebudowa ulic Matejki, Żwirki i Wigury, Wałowej i Jagiellońskiej w Mysłowicach
ZP.271.1.16.2017.JP - Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich
ZP.271.1.14.2017.JS - CZĘŚĆ NR 1 – Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy – perspektywa 2014-2020 – projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 8 w Mysłowicach + roboty budowlane. CZĘŚĆ NR 2 – Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy – perspektywa 2014-2020 – projekt termomodernizacji budynku SP nr 14 w Mysłowicach + roboty budowlane. CZĘŚĆ NR 3 – Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy – perspektywa 2014-2020 – projekt termomodernizacji budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach + roboty budowlane
KM.272.1.18.2017 - Wykonanie nasadzeń oraz zagospodarowanie terenu na wysepce zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Krasowskiej z ul. Murckowską
ZP.271.1.13.2017.JS – Wykonanie modernizacji bazy danych EGiB, utworzenie baz danych GESUT, BDOT500, dostosowanie danych RCiWN, BDSOG do obowiązującego modelu pojęciowego, harmonizacja baz danych GESUT, BDOT500, EGiB, EMUiA oraz skanowanie dokumentów i materiałów źródłowych PZGiK, utworzenie zbiorów metadanych dla danych PZGiK w ramach projektu „Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
ID.272.2.22.2017 - Zakup i montaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
KM.272.2.18.2017 - Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta

Treści stron

Pojemniki i worki
Jak segregować śmieci?
Telewizja ITVM.pl
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieDrogowa Trasa ŚrednicowaStrategia Rozwoju Miasta