ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Archiwista Zakładowy (AZ)
Plac Wolności 4, 41-400 Mysłowice
pok.: 7
tel.: (+48) 32 317 12 40
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:
  • Określone w Załączniku Nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
  • Przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji archiwalnej Urzędu oraz dokumentacji osobowej zwolnionych dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych gminy i zlikwidowanych publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
  • Skanowanie dokumentacji o szczególnej wartości (digitalizacja akt).
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa