ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych (NP)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 05
tel.: (+48) 32 31 71 140
Pracownicy: znajdź pracownika

Pełnomocnik
Aleksander Mańka
Zakres działań:
 • Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie kwestii socjalnych środowiska osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z organami administracji samorządowej, instytucjami i innymi urzędami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia i uczestnictwa w realizacji programów prospołecznych adresowanych do osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Przedstawianie wniosków do planu finansowego PFRON i jego realizacja.
 • Współpraca ze szkołami  oraz zakładami opieki zdrowotnej w zakresie wspomagania oraz inicjowania działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
 • Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzonych przez MOPS i PUP.
 • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie koordynacji i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych w Mysłowicach.
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych.
 • Inicjowanie zadań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.
 • Inicjowanie działań zmierzających do pogłębiania integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
 • Udzielanie informacji interesantom w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 • Udział w konferencjach, warsztatach i seminariach poświęconych problematyce niepełnosprawności.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa