ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (NI)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 110
tel.: (+48) 32 317 13 92
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

tel.: (+48) 32 31 71 392

Samodzielne stanowisko podległe Prezydentowi. Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych jest Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

Zakres działań:

Zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:

a) nadzór nad pionem ochrony,

b) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających,

c) zapewnienie ochrony informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone i poufne

d) nadzór nad prowadzeniem Kancelarii Niejawnej Urzędu,

e) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

f) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

g) ochrona systemu teleinformatycznego Urzędu,

h) szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych,

i)  współpraca z Wydziałem Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Katowicach.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa